Зарахування

 

Списки зарахованих вступників освітнього ступеня "Магістр" будуть оприлюднені:

  • за державним замовленням - не раніше 11 серпня 2019 року;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не раніше 12 серпня 2019 року.

 

Друга вища освіта

Сайт інституту післядипломної освіти

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Сьогодні діяльність інституту здійснюється за такими напрямками:

  • надання послуг з отримання другої вищої освіти;
  • підвищення кваліфікації фахівців за широким спектром спеціальностей та напрямків;
  • організація і проведення різноманітних навчальних курсів, семінарів за замовленнями підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності;
  • сертифікація персоналу галузі землевпорядкування та геодезії.

Серед принципово нових завдань, які стоять сьогодні перед інститутом післядипломної освіти є насамперед робота щодо підготовки кадрів до внутрішньої сертифікації, більш глибоке проникнення на міжнародні ринки освітянських послуг, нарощування та оновлення матеріально-технічної та навчально-науково-методичної бази, пошук і впровадження нових, сучасних і більш гнучких форм співпраці з потенційними замовниками, в тому числі проведення виїзних семінарів та курсів на місцях, реалізація програм заочно-дистанційного навчання.

Спеціально для потреб різних галузей народного господарства постійно діють курси підвищення кваліфікації. Навчальні програми курсів щороку оновлюються у відповідності до розвитку науки, техніки і технологій. Це дозволяє здійснювати професійне навчання фахівців галузей на найвищому науково-теоретичному рівні.

В інституті післядипломної освіти при НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету.

Претендент на здобуття другої вищої освіти повинен мати вищу освіту з освітнім рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр».

Форма навчання – заочна. Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань (додаткового, фахового та іспиту з іноземної мови) із врахуванням середнього балу документу про вищу освіту.

 

Рейтингові списки

Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення будуть оприлюднені не раніше 05 серпня 2019 року 

Денна форма навчання

Код

Назва спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

274

Автомобільний транспорт

201

Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство (термін навчання 1 рік 4 місяці)
Агрохімія і ґрунтознавство (термін навчання 1 рік 9 місяців)

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми;
Водопостачання та водовідведення;
Гідромеліорація;
Гідротехнічне будівництво;
Міське будівництво та господарство;
Мости і транспортні тунелі;
Промислове і цивільне будівництво;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
Управління багатоквартирним будинком (групою будинків).

207

Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси;
Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів.

133

Галузеве машинобудування
Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва;

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

193

Геодезія та землеустрій
Геоінформаційні системи і технології;
Землеустрій та кадастр.

145

Гідроенергетика

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідроінформатика;
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології.

184

Гірництво

101

Екологія

051

Економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів;

Інформаційні технології в бізнесі;
Управління персоналом та економіка праці.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

123

Комп’ютерна інженерія

122

Комп’ютерні науки
Прикладна інформатика

205 Лісове господарство

075

Маркетинг

073

Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності;
Менеджмент організацій і адміністрування;
Менеджмент природоохоронної діяльності;
Управління навчальним закладом;
Управління проектами;
Управління фінансово-економічною безпекою.

292

Міжнародні економічні відносини

011

Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

071

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства

081

Право

113

Прикладна математика

281

Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування

144

Теплоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

242

Туризм

227

Фізична терапія, ерготерапія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

263

Цивільна безпека
Охорона праці

 Заочна форма навчання

Код

Назва спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

274

Автомобільний транспорт

201

Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство

192

Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми;
Водопостачання та водовідведення;
Гідромеліорація; 
Гідротехнічне будівництво
Міське будівництво та господарство;
Мости і транспортні тунелі;
Промислове і цивільне будівництво;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
Управління багатоквартирним будинком (групою будинків).

207

Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси;
Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів.

133

Галузеве машинобудування
Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва;
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

193

Геодезія та землеустрій
Геоінформаційні системи і технології;
Землеустрій та кадастр.

145

Гідроенергетика

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідроінформатика;
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології.

184

Гірництво

101

Екологія

051

Економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів;

Інформаційні технології в бізнесі;
Управління персоналом та економіка праці.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

123

Комп’ютерна інженерія

205 Лісове господарство

075

Маркетинг

073

Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності;
Менеджмент організацій і адміністрування;
Менеджмент природоохоронної діяльності;
Управління навчальним закладом;
Управління проектами;
Управління фінансово-економічною безпекою.

011

Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

071

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства

081

Право

113

Прикладна математика

281

Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування

144

Теплоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

242

Туризм

227

Фізична терапія, ерготерапія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

263

Цивільна безпека
Охорона праці

Вартість навчання