Зарахування

Наказ про зарахування на навчання №ПК00034 від "10" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00035 від "10" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00036 від "10" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00038 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00039 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00040 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00041 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00042 від "13" серпня 2019 року ("Магістр" (на основі ОКР "Спеціаліст" або ступеня "Магістр") денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00043 від "13" серпня 2019 року ("Магістр" (на основі ОКР "Спеціаліст" або ступеня "Магістр") заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00047 від"16" серпня 2019 року)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00049 від "16" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00053 від "23" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00054 від "23" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00055 від "23" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00056 від"23" серпня 2019 року, спеціальність, Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00059 від "28" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00060 від "28" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00061 від "30" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00071 від "09" вересня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00083 від "13" вересня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00084 від"13" вересня 2019 року, спеціальність 201 "Агрономія")

 

Накази про зарахування ІІ-а хвиля

Наказ про зарахування на навчання №ПК00075 від "13" вересня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00076 від "13" вересня 2019 року ("Магістр" (на основі ОКР "Спеціаліст" або ступеня "Магістр") заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00080 від "13" вересня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00081 від "13" вересня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

 

Друга вища освіта

Сайт інституту післядипломної освіти

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Сьогодні діяльність інституту здійснюється за такими напрямками:

  • надання послуг з отримання другої вищої освіти;
  • підвищення кваліфікації фахівців за широким спектром спеціальностей та напрямків;
  • організація і проведення різноманітних навчальних курсів, семінарів за замовленнями підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності;
  • сертифікація персоналу галузі землевпорядкування та геодезії.

Серед принципово нових завдань, які стоять сьогодні перед інститутом післядипломної освіти є насамперед робота щодо підготовки кадрів до внутрішньої сертифікації, більш глибоке проникнення на міжнародні ринки освітянських послуг, нарощування та оновлення матеріально-технічної та навчально-науково-методичної бази, пошук і впровадження нових, сучасних і більш гнучких форм співпраці з потенційними замовниками, в тому числі проведення виїзних семінарів та курсів на місцях, реалізація програм заочно-дистанційного навчання.

Спеціально для потреб різних галузей народного господарства постійно діють курси підвищення кваліфікації. Навчальні програми курсів щороку оновлюються у відповідності до розвитку науки, техніки і технологій. Це дозволяє здійснювати професійне навчання фахівців галузей на найвищому науково-теоретичному рівні.

В інституті післядипломної освіти при НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету.

Претендент на здобуття другої вищої освіти повинен мати вищу освіту з освітнім рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр».

Форма навчання – заочна. Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань (додаткового, фахового та іспиту з іноземної мови) із врахуванням середнього балу документу про вищу освіту.

 

Рейтингові списки

Денна форма навчання

Код

Назва спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

274

Автомобільний транспорт

201

Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство (термін навчання 1 рік 4 місяці)
Агрохімія і ґрунтознавство (термін навчання 1 рік 9 місяців)

191

Архітектура та містобудуванняя

192

Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми;
Водопостачання та водовідведення;
Гідромеліорація;
Гідротехнічне будівництво;
Енергетична ефектиіність будівель та обстеження інженерних систем;
Міське будівництво та господарство;
Мости і транспортні тунелі;
Промислове і цивільне будівництво;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
Управління багатоквартирним будинком (групою будинків).

207

Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси;
Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів.

133

Галузеве машинобудування
Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва;

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

193

Геодезія та землеустрій
Геоінформаційні системи і технології;
Землеустрій та кадастр.

145

Гідроенергетика

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідроінформатика;
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології.

184

Гірництво

101

Екологія

051

Економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів;

Інформаційні технології в бізнесі;
Управління персоналом та економіка праці.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

123

Комп’ютерна інженерія

122

Комп’ютерні науки
Прикладна інформатика

205 Лісове господарство

075

Маркетинг

073

Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності;
Менеджмент організацій і адміністрування;
Менеджмент природоохоронної діяльності;
Управління навчальним закладом;
Управління проектами;
Управління фінансово-економічною безпекою.

292

Міжнародні економічні відносини

011

Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

071

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства

081

262

Право

Правоохоронна діяльність

113

Прикладна математика

281

Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування

144

Теплоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

242

Туризм

227

Фізична терапія, ерготерапія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

263

Цивільна безпека
Охорона праці

 Заочна форма навчання

Код

Назва спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

274

Автомобільний транспорт

201

Агрономія
Агрохімія і ґрунтознавство

192

Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми;
Водопостачання та водовідведення;
Гідромеліорація; 
Гідротехнічне будівництво
Міське будівництво та господарство;
Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем
Мости і транспортні тунелі;
Промислове і цивільне будівництво;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
Управління багатоквартирним будинком (групою будинків).

207

Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси;
Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів.

133

Галузеве машинобудування
Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва;
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

193

Геодезія та землеустрій
Геоінформаційні системи і технології;
Землеустрій та кадастр.

145

Гідроенергетика

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідроінформатика;
Гідротехнічне будівництво
Водна інженерія та водні технології.

184

Гірництво

101

Екологія

051

Економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів;

Інформаційні технології в бізнесі;
Управління персоналом та економіка праці.

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології.

123

122

Комп’ютерна інженерія

Компютерні науки

205 Лісове господарство

075

Маркетинг

073

Менеджмент
Менеджмент інноваційної діяльності;
Менеджмент організацій і адміністрування;
Менеджмент природоохоронної діяльності;
Управління навчальним закладом;
Управління проектами;
Управління фінансово-економічною безпекою.

011

Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

071

Облік і оподаткування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка підприємства

081

262

Право

Правоохоронна діяльністьПравоохоронна діяльність

113

Прикладна математика

281

Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Місцеве самоврядування

144

Теплоенергетика

183

Технології захисту навколишнього середовища

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

242

Туризм

227

Фізична терапія, ерготерапія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

263

Цивільна безпека
Охорона праці

Вартість навчання