Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

Підготовка магістрів в галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" здійснюється за такими спеціальностями