Агрономія

Код

201

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі рівня вищої освіти «бакалавр» , «спеціаліст» та різних спеціальностей.

Форма навчання

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

- Ідентифікувати та пояснити термінологію з ґрунтознавства та агрохімії;
- здійснювати оцінку фактичного стану ґрунтів та прогнозувати зміну цього стану на короткочасну та довготривалу перспективу, розробляти комплекс заходів з охорони родючості ґрунтів;
- інтерпретувати дані агрохімічного моніторингу для розробки комплексу заходів щодо відтворення та збереження ґрунтової родючості;
- запроваджувати технології раціонального землекористування;
- застосовувати сучасні комп’ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур;
- аналізувати сучасні тенденції розвитку стандартизації, сертифікації та методів контролю якості продукції рослинництва;
- оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем застосування добрив і захисту рослин;
- володіти методами агрономічних досліджень та статистичної обробки їх результатів.

Практика/Стажування

переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією вирощування сільськогосподарських культур, збуту та переробки продукції рослинництва, реалізовують агрохімсервіс. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: дослідник з агрохімії та ґрунтознавства, агрохімік-грунтознавець, агроном сільськогосподарського відділу, менеджер з продаж зерна і агрохімікатів, виконавчий директор агрофірми, агрохолдінгу, консультант аграрних дорадчих служб, викладач ВНЗ ІІ-ІІ І рівня акредитації, провідний фахівець з агрохімсервісу, консультант в галузі сільського господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)