Архітектура та містобудування

Код

191

Освітні програми

відсутня

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання),неспорідненої спеціальності, отриманої на базі повної середньої освіти.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, створенням, збереженням і реконструкцією архітектурних та містобудівних об'єктів і систем. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: технік – проектувальник; кресляр; лаборант (архітектурно-містобудівної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки проектної документації; лаборант (освіта); помічник керівника проектної організації; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; лаборант наукового підрозділу.

Програмні результати навчання

- визначати композиційні особливості типів споруд у різні історичні періоди, особливості архітектурно-художньої виразності пам’яток архітектури;

- розпізнавати стилі архітектури; обстежувати конкретні населені місця, визначати особливості їх планування, забудови, інфраструктури, стильові ознаки, композиційні, архітектурні та образні якості будівель і споруд;

- обирати відповідні змісту проектної задачі напрями творчого методу для пошуку архітектурного рішення, проводити функціональний аналіз обʼєктів;

- комплексно аналізувати проекти містобудівних об’єктів;

- визначати відповідність проектів споруд та містобудівних об’єктів екологічним вимогам;

- готувати матеріали щодо оформлення замовлення на проектування; аналізувати умови місцевості: природно-кліматичні, гідрогеологічні, ландшафтні, забудови, інженерно-технічні, інфраструктури, транспортного зв`язку;

- виконувати комплекс обмірних робіт споруд, що підлягають реставрації, реконструкції, ремонту; збирати та систематизувати матеріали для визначення концепції вирішення проектної задачі;

- визначати на плані обмеження для будівництва, ступені сприятливості територій для сельбищних, рекреаційних та промислово - виробничих зон; виконувати розрахунки балансу території;

- розраховувати структуру населення;розраховувати мережі культурно-побутового обслуговування, автостоянок та гаражів;

- готувати матеріали до складання номенклатури споруд для забудови;

- розробляти благоустрій та озеленення територій;

- виконувати креслення генплану з показом черговості будівництва, реконструкції та благоустрою на допоміжних схемах;

- розробляти генеральні плани архітектурних об`єктів; аналізувати економічну ефективність варіантів проектних рішень для обгрунтування вибору з альтернатив;

- створювати та розробляти проекти різних типів житлових будинків, громадських будівель і споруд;

- проектувати об`єкти ландшафтної архітектури; розробляти архітектурні елементи і деталі;

- проектувати інтер’єри будівель та споруд різних типологічних груп; розробляти архітектурні конструкції будівель та споруд;

- виконувати демонстраційні макети;

- визначати відповідність виконання будівельних та оздоблювальних робіт проектній документації та корегувати діяльність виконавців;

- аналізувати стан споруди щодо виявлення вад зовнішнього виду опорядження, кольору, архітектурних деталей, стан благоустрою та озеленення ділянки.

Практика/Стажування

навчальні практики (обмірна та геодезична, художньо- ознайомлювальна) і виробничі практики (проектна, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

мобільності:продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Доступ до подальшого навчання

Архітектура та містобудування
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018