Автомобільний транспорт

Код

274

Освітні програми

відсутня

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Загальний профіль програми

Розуміти завдання інженерно-технічної служби, основи трудового і транспортного законодавства;
- знати конструкції сучасних автомобілів, їх технічне обслуговування і ремонт;
- знання сучасних принципів проектування автомобілів та методик розрахунків механізмів, використання комп’ютерної графіки;
- володіння методами техніко-економічних розрахунків у галузі, раціональних прийомів пошуку і використання науково-технічної інформації;
- проводити теоретичні і експериментальні дослідження в галузі;
- використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з планування і організації технічного обслуговування, діагностування та ремонту рухомого складу; - розробляти та реалізовувати рекомендації щодо впровадження нових технологічних процесів, технологічного обладнання та спорядження;
- реалізовувати заходи щодо запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, захисту навколишнього середовища;
- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих рішень в галузі автомобільного транспорту;
- здатність та обґрунтовувати вирішення проблемних виробничих ситуацій на автомобільному транспорті; знаходити рішення щодо узгодження всіх видів діяльності суб’єктів господарювання

  • 3.3/5 rating (4 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018