Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)

Код

192

Освітні програми

Гідромеліорація

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж навчання за циклами:
• загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
• професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
• науково-дослідна практика

Програмні результати навчання

Загально-професійні результати:
•    Вміння професійно створювати здорові і безпечні умови праці та відповідні санітарно-побутові умови для працівників;
•    знання законодавства України в галузі водного господарства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, охорони природи й природокористування;
•    вміння застосовувати теорію експерименту, проводити наукові та прикладні експериментальні дослідження в польових і лабораторних умовах, навички роботи із сучасною апаратурою та приладами;
•    здатність прогнозувати можливість виникнення надзвичайних ситуацій та уміння здійснювати заходи щодо їх запобігання, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безперебійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
•    дотримуватись вимог професійної етики, знати основи ділового спілкування, вміти працювати в команді, бути комунікативним у професійній сфері;
•    вміти спілкуватись іноземною мовою в тому числі на професійну тематику.
Спеціалізовано-професійні:
•    уміння проектувати системи захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, каналів, меліоративних систем, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання;
•    здатність самостійно приймати рішення щодо вибору конструкцій захисних і регуляційних споруд;
•    здатність оцінювати наслідки повеней та паводків, їх  вплив на навколишнє середовище;
•    здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички при обстежені технічного стану гідротехнічних споруд, дренажних систем і берегозахисних об’єктів;
•    здатність здійснювати інженерно-технічне керівництво при спорудженні, ремонті та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•    здатність знаходити оптимальні шляхи вирішення управлінських завдань у будівництві;
•    здатність вибирати методи та методики організації і планування будівельного виробництва;
•    володіння теорією і практикою автоматизованого проектування об’єктів інженерного захисту територій та населених пунктів;
•    здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій при проектуванні водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
•    здатність правильно і високоефективно здійснювати експлуатацію природоохоронних об’єктів що забезпечують охорону  навколишнього середовища, економію водних  і енергетичних ресурсів;
•    здатність організовувати, планувати та управляти експлуатаційними роботами на природоохоронних об’єктах;
•    розуміння основ ціноутворення, фінансування й  економіки будівництва, бізнесу у будівництві;
•    здатність проектувати інженерні споруди та системи, застосовуючи рішення інноваційного характеру, управляти проектами будівництва  водогосподарських та природоохоронних об’єктів.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Робота в галузі: водного господарства; промислових і комунально-побутових підприємств; проектування, будівництво та експлуатація  водогосподарських та природоохоронних систем і споруд;   управління водними ресурсами;  моделювання гідравлічних процесів з метою створення та експлуатації  водогосподарських та природоохоронних об’єктів; науково-дослідницька  діяльність.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 25 квітня 2018