Фінанси, банківська справа та страхування

Код

072

Освітні програми

  • "Фінанси, банківська справа та страхування"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішна здача комплексного державного екзамену за фахом та захист бакалаврської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються дисципліни циклу загальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

- опанувати основні знання для практичної діяльності в галузях фінансів, банківської справи та страхування;
- опанувати знання з унікальних аналітичних технологій, які дозволяють швидко і якісно вирішити основні задачі фінансових установ (у т.ч. банківських, страхових) та інших суб’єктів господарювання – забезпечення ліквідності, управління взаємовідносинами з клієнтами, оцінка платоспроможності та прибутковості позичальників, підвищення лояльності та утримання перспективних клієнтів, а також мінімізація витрат банку на основі аналізу розподілу витрат і доцільності скорочення тих або інших статей витрат;
- вивчити підходи до управління системою грошового обігу, руху цінних паперів, фінансових вкладень: розробка і стабілізація структури джерел фінансових ресурсів, міжбанківські кредити, розміщення зарубіжних боргових зобов’язань банку чи компанії, структурування портфеля активних операцій відповідно до наявної структури зобов’язань, оцінка ступеня кредитоспроможності позичальників на основі використання загальноприйнятих міжнародних методик;
- вивчити методики з управління корпоративними, ринковими, інвестиційними та банківськими ризиками;
- вивчити інноваційні стратегії розвитку компанії, у тому числі за рахунок впровадження нових видів банківських послуг;
- здійснювати аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень;
- надати необхідні знання податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
- оволодіти знаннями основних видів фінансових інструментів та їх застосування на фінансовому ринку; з організації діяльності та функціонування міжнародних фінансових інституцій;
- надати необхідні знання з новітніх технологій управління інформаційними потоками банківських та інших фінансових структур в умовах здійснення міжнародних операцій;
- вивчити підходи до управління ресурсним потенціалом підприємств, банків та інших фінансових установ.

Практика/Стажування

Навчальна та виробнича (економічна та фінансова) практики

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2019