Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (управління інформаційними комунікаціями)

Код

029

Освітні програми

Управління інформаційними комунікаціями

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності (+на базі повної середньої освіти)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

вступу: споріднена спеціальність  (за скороченим терміном навчання), неспорідненої  спеціальності (+на базі повної середньої освіти)

Загальний профіль програми

протягом першого  року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають   професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 - здатність класифікувати документи за їх призначенням для сприйняття інформації, за ступенем поширення та за матеріальною конструкцією;
- здатність охарактеризовувати наукові видання, їх функції, класифікація та особливості;

- здатність пояснити, що таке документні фонди, охарактеризувати їх види та форми;
- здатність розкрити сутність документних потоків та масиві, їх класифікація та значення у документно-інформаційних комунікаціях;
- здатність назвати основні компоненти, стадії та засоби процесу інформаційно-аналітичної діяльності;
- здатність здійснити класифікацію інформаційної діяльності;
- здатність виділити відмінності та спільні риси загальних методів інформаційно-аналітичної діяльності;
- здатність охарактеризовувати логічні елементи тексту документу;
- здатність класифікувати документи за їх призначенням, походженням, стадіями створення та терміном зберігання;
- здатність охарактеризовувати розвиток ринку інформаційних технологій, виділити ще невирішені відомі проблеми функціонування державної інформаційної інфраструктури;
- здатність класифікувати та пояснити основні функції бібліотечного фонду;
- здатність дати характеристику довідково-бібліотечного апарату бібліотек;
- здатність подати у вигляді схеми соціально-комунікаційну модель архіву, бібліотеки, бібліографічної агенції та ін.;
- знати архівну систему та систему архівних установ, як головні поняття архівознавства;
- здатність продемонструвати базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента з метою майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних підходів.

Практика/Стажування

Практика/стажування: три  практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть працювати: документознавцем; менеджером інформації; інформаційним консультантом; аналітиком інформаційних ресурсів; керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління; організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.); адміністратором бази даних; головним адміністратором; аналітиком  інформаційних служб, центрів, фірм; референтом/помічником керівника; архівістом, бібліотекарем; бібліографом; менеджером інформаційного, рекламного агентства; спеціалістом  служби науково-технічної інформації; інспектором з контролю за виконанням доручень та ін.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018