Промислове та цивільне будівництво

Код

192

Спеціалізація

Промислове та цивільне будівництво

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (7200 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання); неспоріднені спеціальності, отримані на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна.

Механізми визнання попереднього навчання

а умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складена державна атестація.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-го року навчання вивчаються дисципліни загальної підготовки, а 3-й та 4-й курси включають дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

- поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та суспільства; проводити аналітичні та чисельні дослідження об`єктів, складати математичні моделі найпростіших систем і процесів при здійсненні професійної діяльності; використовуючи геодезичні прилади і топографічні матеріали, в польових умовах та умовах проектної організації, виконувати топографічну зйомку з наступною камеральною обробкою; використовувати об’ємно-планувальні рішення для проектування будівельних об`єктів; підбирати і використовувати чинні стандарти та іншу метрологічну документацію для об'єкта будівництва; враховуючи вимоги стандартів і використовуючи методи інженерної графіки виконувати архітектурно-будівельні креслення; оцінювати геологічні особливості будівельного майданчика та використовувати результати інженерно-геологічних вишукувань; вибирати та застосовувати ефективні будівельні матеріали в умовах проектної організації та будівельного майданчика; визначати напружено-деформований стан стержневих елементів споруди; керуючись нормативними положеннями вирішувати окремі питання водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції будівель; в умовах проектної організації розробляти технологічні карти на будівельні процеси, вибирати машини, механізми та інженерне обладнання для виконання технологічного процесу; в умовах проектної організації отримати вихідні дані для проектування, виконати планування територій, розробляти маршрути перевезень матеріалів;

- керуючись нормативними документами визначати фізико-механічні властивості матеріалів, навантаження на конструкції та обчислювати зусилля в них, виконувати розрахунки металевих і залізобетонних конструкцій, розраховувати з’єднання конструкцій; керуючись нормативними матеріалами, враховуючи виробничу базу будівельної організації, в умовах проектної організації здійснювати календарне планування виконання робіт будівельних об’єктах; розробляти розрахункову модель і визначати зусилля та переміщення систем, переходити до дискретної моделі, вести розрахунки за методом скінченних елементів; враховувати основні економічні закони при здійснені професійної діяльності; розпізнавати потенційні небезпеки для життєдіяльності та обумовлені цими небезпеками шкідливі та вражаючі фактори, протидіяти їм;

- визначати напружено-деформований стан конструкцій і будівлі в цілому; керуючись нормативними документами проектувати металеві, залізобетонні, кам’яні, армокам’яні та конструкції з деревини і пластмас будівель; проектувати основи і фундаменти під будівлі; розробляти проект організації будівництва та проект виконання робіт, проектувати будівельні генеральні плани; оцінювати технічний стан, виконувати обстеження будівель і споруд, складати звіт за результатами обстеження; проектувати промислові та цивільні будівлі; виконувати проектування будівель з використанням автоматизованих комплексів.

Практика/Стажування

навчальні практики з: інженерної геодезії, інженерної геології та механіки ґрунтів, будівельного матеріалознавства; виробничі практики: технологічна та виробнича.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються проектуванням, зведенням, експлуатацією і реконструкції житлових, громадських та промислових будівель та інженерних споруд. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення навчання: майстер будівельних та монтажних робіт; доглядач будови, технік-доглядач; технік – лаборант (будівництво); технік – проектувальник; кресляр-конструктор; технік-конструктор; лаборант (будівельної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з проектування; технік з охорони праці; інспектор з контролю за технічним утриманням будинків; інспектор з протипожежної профілактики; інженер з технічного нагляду; інженер-інспектор; інспектор з контролю якості продукції; інспектор з охорони праці; інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; лаборант (освіта); майстер виробничого навчання; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; державний інспектор з пожежного нагляду; фахівець з протипожежної безпеки; лаборант наукового підрозділу.

  • 0.0/5 rating (0 votes)