Теплогазопостачання і вентиляція (Бакалавр)

Код

192

Спеціалізація

Теплогазопостачання і вентиляція

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспоріднена спеціальність, отримана на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна).

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів (7200 годин). Успішно складена державна атестація.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-го року навчання вивчаються дисципліни загальної підготовки, а 3-й та 4-й курси включають дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

знання іноземної мови, правових засад виробничої

діяльності, основних понять екології; вміння використовувати геодезичні прилади і

топографічні матеріали, сучасну комп’ютерну техніку і програмне забезпечення,

користуватися чинними стандартами та нормативними документами у галузі будівництва та

цивільної інженерії, виконувати архітектурно-будівельні креслення з урахуванням вимог

стандартів та із застосуванням методів інженерної графіки, оцінювати геологічні особливості

будівельного майданчика та використовувати результати інженерно-геологічних

вишукувань, вибирати та застосовувати ефективні будівельні матеріали, розробляти

технологічні карти на будівельні процеси, вибирати машини, механізми та інженерне

обладнання для їхнього виконання; знання правил розрахунку та проектування основних

елементів і конструкцій систем теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції та

кондиціювання повітря, принципів компонування та розрахунку санітарно-технічних систем

будівель, технології та організації ведення будівельно-монтажних робіт та нормування праці

в будівництві, організації і планування будівельного виробництва та управління ним,

методики розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт, основ

планування економічної діяльності будівельної організації та планування економічних

показників і будівельних процесів; вміння вибирати та обґрунтовувати тепловий режим

будівель, визначати характеристики теплообмінних процесів (теплопровідності, теплової

конвекції, теплової радіації) на будівельних об`єктах, в елементах будівельних конструкцій,

визначати тепловтрати крізь зовнішні огородження та проектувати системи опалення

будівель, підбирати та розраховувати обладнання для очищення, теплової та вологісної

обробки повітря, розраховувати необхідні витрати і параметри кондиційованого повітря,

вибирати послідовність процесів обробки повітря та принципові схеми систем

кондиціювання повітря, розраховувати і проектувати теплові мережі та їх обладнання,

системи холодного і гарячого водопостачання будівель і споруд, розподільні газові мережі

високого, середнього і низького тиску, проектувати на мережах газорозподільні станції,

газорегуляторні пункти та установки, вибирати та розраховувати їх обладнання,

розраховувати та прокладати внутрішньобудинкові та дворові газопроводи, складати

локальні та об’єктні кошториси будівництва, виконувати зведені кошторисні розрахунки

об’єктів будівництва, визначати договірну ціну будівництва, основні техніко-економічні

показники проектів.

Практика/Стажування

навчальні практики з інженерної геодезії, інженерної геології, механіки ґрунтів, будівельного матеріалознавства; виробничі практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю підготовлені до роботи за

такими видами професійної діяльності, як процеси створення та експлуатації систем

теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції, кондиціювання повітря та

підготовлені до роботи, а саме: будівництво інженерних мереж; монтаж систем опалення,

вентиляції та кондиціювання повітря; газопровідні роботи; постачання пари, гарячої води та

кондиційованого повітря; і можуть займати первинні посади: інженер з експлуатації

устаткування газових об’єктів, інженер з технічної діагностики; технік-проектувальник;

технік-конструктор; технік з нормування праці; технолог; інженер-проектувальник, інженер з

проектно-кошторисної  роботи; інженер з налагодження, інженер (галузь інженерної справи –

теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання повітря); інженер з вентиляції, інженер з

технічного нагляду.

  • 0.0/5 rating (0 votes)