Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

Код

193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми

 • Землеустрій та кадастр

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази:

 • приймають оптимальні рішення з впорядкування територій та управління земельними ресурсами;
 • проектують та впроваджують заходи із землеустрою на всіх ієрархічних територіальних рівнях;
 • здійснюють ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель із застосуванням новітніх технологій; розробляють програми, схеми, та робочі проекти для адміністративно-територіальних утворень та суб`єктів господарювання для різних ієрархічних територіальних рівнів;
 • здійснюють еколого-економічне обґрунтування практичних рішень з використання земельних ресурсів;
 • розробляють рекомендації щодо оптимізації використання земельних ресурсів;
 • займаються розробленням технічної документації із землеустрою, кадастру, моніторингу земель;
 • створюють та обґрунтовують набори геопросторових даних з врахуванням вимог Державних стандартів України (ДСТУ) та Міжнародної організації зі стандартів (ISO);
 • здійснюють підготовку проектної документації геоінформаційного забезпечення з урахуванням вимог нормативних документів та потреб замовника;
 • створюють та опрацьовують геодані різних форматів, в тому числі даних дистанційного зондування Землі;
 • здійснюють просторове моделювання явищ, узагальнення отриманої інформації та представлення її у вигляді карт та звітів;
 • організовують роботи з реалізації проекту геоінформаційної системи.

Програмні результати навчання

 • ідентифікувати та пояснити термінологію з геодезії та землеустрою;
 • описувати, інтерпретувати та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази, державні механізми і сучасні технології управління земельними ресурсами;
 • володіти методами здійснення землеустрою на всіх ієрархічних територіальних рівнях, сучасних технологій ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель;
 • вміти застосовувати основні принципи і напрями формування адміністративно-територіальних утворень та суб’єктів господарювання, методи еколого-економічного обґрунтування проектів землеустрою;
 • використовувати методологію наукових досліджень в галузі використання земельних ресурсів та управління територіями;
 • знати і розуміти стандарти організації та документування геопросторових даних, принципи просторового моделювання явищ, наукові методи вивчення території, інформаційного забезпечення управлінських процесів, кадастрових систем.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику із землеустрою та кадастру в державних регіональних підприємствах НДІ землеустрою, державних регіональних земельно-кадастрових центрах, підприємствах Укрдержгеокадастру

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Випускник зможе працювати:

- керівником групи, відділу, провідним спеціалістом в науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою; головним інженером проектів землевпорядної організації; інженером-землевпорядником

- керівником органів державної влади у сфері землеустрою різних рівнів (Укрдержгеокадастр, облдержадміністрація, райдержадміністрація, міськвинком, територіальна громада);

- головним спеціалістом у центральному апарату органу державної влади у сфері землеустрою;

- інспектором з контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель;

- керівниками (підприємцями), провідними спеціалістами приватних підприємств із землеустрою.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 24 квітня 2019