Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та приладобудування

Підготовка фахівців в галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" здійснюється за такими спеціальностями

Код 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології