Охорона здоров'я

Охорона здоров'я

Підготовка магістрів в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" здійснюється за такими спеціальностями

Код 227 Фізична реабілітація Фізична реабілітація (Магістр)