Освіта

Освіта

Підготовка магістрів в галузі знань 01 "Освіта" здійснюється за такими спеціальностями