Державне замовлення

Державне замовлення буде оприлюднено після доведення його університету державним замовником