Державне замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення у 2018 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр

Назва спеціальності (освітньої програми)

Обсяг прийому Максимальний обсяг державного замовлення у 2018 році
Денна форма Заочна форма
015.10 Професійна освіта (комп`ютерні технології) 50 10 10
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50 10 0
031 Релігієзнавство 40 10 10
051 Економіка (Економічна кібернетика; Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці;  125 10 10
071 Облік і оподаткування 280 14 10
072 Фінанси, банківська справа та страхування 100 10 10
073 Менеджмент 120 15 10
075 Маркетинг 50 10 10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 240 10 10
081 Право 100 12 10
101 Екологія 70 20 10
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65 10 0
106 Географія 40 10 10
113 Прикладна математика 110 23 10
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50 10 0
122 Комп’ютерні науки 130 16 10
123 Комп’ютерна інженерія 55 14 10
126 Інформаційні системи та технології 50 10 10
133 Галузеве машинобудування 200 50 10
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 24 10
144 Теплоенергетика 60 25 10
145 Гідроенергетика 140 46 10
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 150 37 10
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 10 10
184 Гірництво 110 25 10
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50 10 0
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 125 11
193 Геодезія та землеустрій 240 43 10
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 45 10
201 Агрономія 50 21 10
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 16 10
208 Агроінженерія 50 20 10
227 Фізична терапія, ерготерапія 100 10 10
242 Туризм 60 10 10
263 Цивільна безпека (Охорона праці)
50 10 10
274 Автомобільний транспорт 160 23 10
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 18 10
281 Публічне управління та адміністрування 40 10 10
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 50 10 10