Державне замовлення

Максимальний обсяг державного замовлення у 2017 році
(освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти)

Код Назва спеціальності
(спеціалізації)
Обсяг прийому денна/заочна Максимальний обсяг державного замовлення в 2017 році
Денна форма Заочна форма
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50/– 10
051 Економіка (Економічна кібернетика; Управління персоналом та економіка праці; Бізнес-аналітика; Бізнес-інформатика) 75/50 10 10
071 Облік і оподаткування 140/140 14 1
072 Фінанси, банківська справа та страхування 50/50 10 5
073 Менеджмент 60/60 15 4
075 Маркетинг 25/25 10 10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 120/120 10 2
081 Право 50/50 13 1
101 Екологія 40/30 20 1
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65/– 10
106 Географія 30/10 10 10
113 Прикладна математика 60/50 25 10
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50/– 10
122 Комп’ютерні науки
(Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)
80/50 16 2
123 Комп’ютерна інженерія 30/25 13 6
126 Інформаційні системи та технології 40/10 10 10
133 Галузеве машинобудування 100/100 50 1
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 50/50 24 10
144 Теплоенергетика 30/30 25 10
145 Гідроенергетика 90/50 56 10
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 75/75 37 2
183 Технології захисту навколишнього середовища 35/20 10 10
184 Гірництво 60/50 25 10
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50/– 10
192 Будівництво та цивільна інженерія 360/360 125 10
193 Геодезія та землеустрій 120/120 43 10
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 70/30 50 10
201 Агрономія 30/20 21 10
207 Водні біоресурси та аквакультура 40/40 18 10
227 Фізична терапія, ерготерапія 50/50 5
242 Туризм 30/– 10
263 Цивільна безпека (Охорона праці) (фіксований обсяг) 25/25 2 0
274 Автомобільний транспорт 80/80 21 4
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 18 10
281 Публічне управління та адміністрування 20/20 10 10
292 Міжнародні економічні відносини 25/– 10