Державне замовлення для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Державне замовлення буде оприлюднено після доведення його університету державним замовником