Перелік спеціальностей для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

КодНайменування спеціальності
 103  Науки про Землю (Геологія)
103  Науки про Землю (Гідрологія)
 144  Теплоенергетика
 145   Гідроенергетика
 192   Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)
194  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності
 081  Право