Зарахування вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Наказ про зарахування на навчання №ПК00019 від "07" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00020 від "07" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00021 від "07" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00024 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00025 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00026 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00027 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00028 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 081 "Право")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00029 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 081 "Право")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00030 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00031 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00032 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 242 "Туризм")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00047 від"16" серпня 2019 року)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00085 від"16" вересня 2019 року)

Накази про зарахування ІІ-а хвиля

Наказ про зарахування на навчання №ПК00073 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00074 від "13" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00079 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти Інституту післядипломної освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00082 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 053 "Психологія", 081 "Право")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00092 від "30" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00095 від"11" жовтня 2019 року)