Документи та строки прийому

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра, крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 242 "Туризм", 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 "Міжнародні економічні відносини", проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня

12 серпня

15 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

27 липня

08 вересня

01 листопада

Терміни проведення вступних випробувань

29 липня - 03 серпня

09 вересня
- 13 вересня

04 листопада  -
09 листопада

Терміни оприлюднення списку рекомендованих

05 серпня

14 вересня

не пізніше
12 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18.00 години 10 серпня

не пізніше
18 вересня

не пізніше
14 листопада

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 12 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня

не пізніше
30 вересня

не пізніше
15 листопада

за кошти фізичних та /або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051«Економіка», 071«Облік і оподаткування», 072«Фінанси, банківська справа та страхування», 073«Менеджмент», 075«Маркетинг», 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122«Комп’ютерні науки», 123«Комп’ютерна інженерія», 242"Туризм", 281«Публічне управління та адміністрування», 292"Міжнародні економічні відносини", проводиться в такі терміни: 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня – 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня

09 вересня

- 13 вересня

04 листопада  -

09 листопада

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

10 липня

01 вересня

15 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

23 липня

08 вересня

01 листопада

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів*

17 червня

01 вересня

15 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів*

25 червня

08 вересня

01 листопада

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту

Проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Терміни проведення вступних випробувань

05 липня – 26 липня

09 вересня

- 13 вересня

04 листопада  -

09 листопада

Терміни оприлюднення списку рекомендованих

05 серпня

14 вересня

не пізніше
12 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18:00
10 серпня

не пізніше
18 вересня

не пізніше
14 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 12 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12:00 11 серпня

не пізніше
30 вересня

не пізніше
15 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

* - Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 051«Економіка», 071«Облік і оподаткування», 072«Фінанси, банківська справа та страхування», 073«Менеджмент», 075«Маркетинг», 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122«Комп’ютерні науки», 123«Комп’ютерна інженерія», 242"Туризм", 281«Публічне управління та адміністрування», 292«Міжнародні економічні відносини» беруть участь у конкурсному відборі за результатами  вступних іспитів у НУВГП (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):
     - особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
     -особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
     - вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня).

     НУВГП проводить вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051«Економіка», 071«Облік і оподаткування», 072«Фінанси, банківська справа та страхування», 073«Менеджмент», 075«Маркетинг», 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122«Комп’ютерні науки», 123«Комп’ютерна інженерія», 242"Туризм", 281«Публічне управління та адміністрування», 292"Міжнародні економічні відносини", для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на магістерські програми виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «ПРАВО», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

13 травня – 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня
5 липня – 26 липня

09 вересня

- 13 вересня

04 листопада  -

09 листопада

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиних вступних випробувань

10 липня

01 вересня

15 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиних вступних випробувань

23 липня

08 вересня

01 листопада

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів*

17 червня

01 вересня

15 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, для осіб, які вступають на основі вступних іспитів*

25 червня

08 вересня

01 листопада

Основна сесія єдиного вступного іспиту із іноземної мови  

02 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

04 липня

Додаткова сесія єдиних вступних випробувань

Проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Терміни оприлюднення списку рекомендованих

05 серпня

14 вересня

не пізніше
12 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18:00
10 серпня

не пізніше
18 вересня

не пізніше
14 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 12 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12:00 11 серпня

не пізніше
30 вересня

не пізніше
15 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

* - Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081«Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами  вступних іспитів у НУВГП (замість єдиного вступного іспиту з іноземної  мови та єдиного фахового вступного випробування):
     - особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті з іноземноїмови та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
     -особи, які для виконання єдиних вступних випробувань потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016року 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 1708/29838, за кодами 0101 0104, 0201 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
     - вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня).

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
     1. документа, що посвідчує особу;
     2. військово-облікового документа для військовозобов'язаних (тільки для денної форми навчання);
     3. документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
     4. документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 
     2. копію військово-облікового документа (тільки для денної форми навчання) - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

     Особи, які подали заяви в паперовій формі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали:
     1. документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього.

    Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).