Дозарахування

Автор: Super User on . Posted in Бакалаврський рівень

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти буде здійснено не пізніше 09 серпня 2019 року.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:
І) Незалежно від конкурсного балу:
     1. діти із сімей:

 • осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
 1. осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 2. діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);
 3. діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 4. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби

ІІ) якщо отриманий вступником конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка)):

 1. особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 2. особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;
 3. діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 4. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 5. особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 6. особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 7. особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 8. особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 9. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 10. особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 11. особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

ІІІ) якщо отриманий вступником конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією) не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):

 1. особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 2. діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

ІV) всі інші особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовленням у порядку, (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

Розклад вступних випробувань

on . Posted in Бакалаврський рівень

Зарахування вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Автор: Super User on . Posted in Бакалаврський рівень

Наказ про зарахування на навчання №ПК00019 від "07" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00020 від "07" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00021 від "07" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00024 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00025 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00026 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00027 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00028 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 081 "Право")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00029 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 081 "Право")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00030 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00031 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00032 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 242 "Туризм")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00047 від"16" серпня 2019 року)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00085 від"16" вересня 2019 року)

Накази про зарахування ІІ-а хвиля

Наказ про зарахування на навчання №ПК00073 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00074 від "13" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 2-ий курс, неспоріднені)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00079 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти Інституту післядипломної освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00082 від "13" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 053 "Психологія", 081 "Право")

Наказ про зарахування на навчання №ПК00092 від "30" вересня 2019 року ("Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 3-ій курс, 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка")

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00095 від"11" жовтня 2019 року)

Рейтингові списки для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Автор: Super User on . Posted in Бакалаврський рівень

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Код

Спеціальність

(спеціалізація, освітня програма)

 

015.10

Професійна освіта
(Комп`ютерні технології)

 
 
 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)

 
 
 

031

Релігієзнавство

 
 
 

051

Економіка
(Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці)

 
 
 

051

Економіка
(Економічна кібернетика)

 
 
 

053

Психологія

 
 
 

061

Журналістика

 
 
 

071

Облік і оподаткування

 
 
 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 
 
 

073

Менеджмент

 
 
 

075

Маркетинг

 
 
 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 
 

081

Право

 
 
 

101

Екологія

 
 
 

103

Науки про Землю

 
 
 

106

Географія

 
 
 

113

Прикладна математика

 
 
 

121

Інженерія програмного забезпечення
(
Інтернет речей)

 
 
 

122

Комп`ютерні науки

 
 
 

123

Комп`ютерна інженерія

 
 
 

126

Інформаційні системи та технології

 
 
 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 
 
 

133

Галузеве машинобудування

 
 
 

144

Теплоенергетика

 
 
 

145

Гідроенергетика

 
 
 

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 
 
 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 
 
 

184

Гірництво

 
 
 

191

Архітектура та містобудування

 
 
 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 
 
 

193

Геодезія та землеустрій

 
 
 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 
 
 

201

Агрономія

 
 
 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 
 
 

208

Агроінженерія

 
 
 

227

Фізична терапія, ерготерапія

 
 
 

242

Туризм

 
 
 

263

Цивільна безпека
(Охорона праці)

 
 
 

274

Автомобільний транспорт

 
 
 

275.03

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

 
 
 

281

Публічне управління та адміністрування

 
 
 

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародний бізнес)

 
 
 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Код

Спеціальність

(спеціалізація, освітня програма)

 

015.10

Професійна освіта
(Комп`ютерні технології)

 
 
 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)

 
 
 

031

Релігієзнавство

 
 
 

051

Економіка
(Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці)

 
 
 

051

Економіка
(Економічна кібернетика)

 
 
 

053

Психологія

 
 
 

061

Журналістика

 
 
 

071

Облік і оподаткування

 
 
 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 
 
 

073

Менеджмент

 
 
 

075

Маркетинг

 
 
 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 
 

081

Право

 
 
 

101

Екологія

 
 
 

103

Науки про Землю
(Геологія; Гідрологія)

 
 
 

106

Географія

 
 
 

113

Прикладна математика

 
 
 

121

Інженерія програмного забезпечення
(
Інтернет речей)

 
 
 

122

Комп`ютерні науки

 
 
 

123

Комп`ютерна інженерія

 
 
 

126

Інформаційні системи та технології

 
 
 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 
 
 

133

Галузеве машинобудування

 
 
 

144

Теплоенергетика

 
 
 

145

Гідроенергетика

 
 
 

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 
 
 

183

Технології захисту навколишнього середовища

 
 
 

184

Гірництво

 
 
 

191

Архітектура та містобудування

 
 
 

192

Будівництво та цивільна інженерія

 
 
 

193

Геодезія та землеустрій

 
 
 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 
 
 

201

Агрономія

 
 
 

207

Водні біоресурси та аквакультура

 
 
 

208

Агроінженерія

 
 
 

227

Фізична терапія, ерготерапія

 
 
 

242

Туризм

 
 
 

263

Цивільна безпека
(Охорона праці)

 
 
 

274

Автомобільний транспорт

 
 
 

275.03

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

 
 
 

281

Публічне управління та адміністрування

 
 
 

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародний бізнес)