Назва галузі

Транспорт

Автомобільний транспорт

Код

274

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр» , «спеціаліст» та різних спеціальностей.

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

розуміти завдання інженерно-технічної служби, основи трудового і транспортного законодавства; - знати конструкції сучасних автомобілів, їх технічне обслуговування і ремонт; - знання сучасних принципів проектування автомобілів та методик розрахунків механізмів, використання комп’ютерної графіки; організації випробування нової техніки; - володіння методами техніко-економічних розрахунків у галузі, прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації; - проводити теоретичні і експериментальні дослідження в галузі; - використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні навички з планування і організації технічного обслуговування, діагностування та ремонту рухомого складу; - розробляти та реалізовувати рекомендації щодо впровадження нових технологічних процесів, технологічного обладнання та спорядження; - реалізовувати заходи щодо запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, захисту навколишнього середовища; - визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих рішень в галузі автомобільного транспорту; - здатність обґрунтовувати вирішення проблемних виробничих ситуацій на автомобільному транспорті; знаходити рішення щодо узгодження всіх видів діяльності суб’єктів господарювання ;

Практика/Стажування

науково-дослідницька практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту рухомого складу. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: начальник сервісної служби, менеджер з продажу автомобілів, майстер з ремонту автомобілів, головний інженер автопідприємства, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник, викладач спеціальних дисциплін.

  • 5.0/5 rating 1 vote