Фізична терапія, ерготерапія

Код

227

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр» 6.010203 «Здоров’я людини», 6.120101 «Сестринська справа», 6.010201 «Фізичне виховання», 227 «Фізична реабілітація»; ОКР «спеціаліст» 7.01020302 «Фізична реабілітація», 7.110101 „Лікувальна справа”, 7.01020101 «Фізичне виховання»

Форма навчання

Денна, заочна.

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, здача державного іспиту, захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

розуміти ринок охорони здоров'я в Україні та інших країнах, вміння визначити стратегію розвитку;
вміти вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу;
вміти аналізувати результати діагностичних обстежень, проведених для потреб фізичної реабілітації й використовувати їх при плануванні та модифікації програм фізичної реабілітації; створювати, реалізовувати, перевіряти і модифікувати програми для поліпшення стану пацієнтів різного віку з різними формами дисфункції;
вміти використовувати високотехнологічне обладнання та пристрої, що застосовуються для спеціалізованої фізичної реабілітації;
визначати і використовувати форми санаторно-курортного лікування в програмуванні фізичної реабілітації;
доступно пояснити пацієнтові суть його дисфункції та представити усно або письмово комплексну програму реабілітації;
використовувати спеціалізовані інформаційні засоби та методи для збору даних і критично аналізувати та оцінювати їх;
реалізувати програму фізичної активності та проводити спортивні тренування і спортивні змагання для людей будь-якого віку з різними формами дисфункції;
виконувати техніку або елементи техніки, що входять в склад спеціальних методів фізичної реабілітації, теоретично та практично впроваджувати фітнес технології;
оволодіти навичками проведення рекреаційних, оздоровчих та спортивних занять і естетику рухової поведінки при роботі з різними соціальними групами.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються теоретичними, практичними та методичними проблемами корекції рухових дисфункцій людини при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, а також нервової, дихальної і серцево-судинної систем з використанням фізичних вправ, масажу, праце- та механотерапії під час стаціонарного та амбулаторного лікування різноманітних травм та захворювань, проведення занять у реабілітаційних центрах та реалізації реабілітаційних програм за місцем проживання.

  • 0.0/5 rating (0 votes)