Інститут Охорони здоров'я

Деканат
Навчаються: денна форма 195 студентів, заочна форма 56 студентів
Співпраця: Програми подвійного дипломування та стажування в провідних університетах Польщі

Навчально-науковий інститут охорони здоров’я (ННІОЗ) розпочав свою діяльність 15 лютого 2018 року, у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», До складу ННІОЗ увійшли: кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації, кафедра медико-психологічних дисциплін, кафедра теорії та методики фізичного виховання. Серед професорсько-викладацького складу інституту: 2 доктори медичних наук, доктор біологічних наук, доктор наук фізичного виховання і спорту, 2 кандидати медичних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат біологічних наук, 4 кандидати наук фізичного виховання і спорту, старші викладачі, асистенти. Вчене звання професора мають 3 доктори наук, один – провідний науковий співробітник, 4 доценти. На базі ННІОЗ функціонують 5 навчальних лабораторій, спеціалізовані аудиторії, наукова електронна бібліотека, реабілітаційний центр. Враховуючи високий рівень організації навчального процесу, інститут охорони здоров’я готує фахівців, здатних вирішувати сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії, розробляти науково-обґрунтовані проекти з оздоровлення населення та реабілітації пацієнтів з різними нозологіями.

 

Перелік запропонованих спеціальностей (освітніх програм) з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті охорони здоров'я

 

СпеціальністьСтупіньФорма навчанняТермін навчання
227Фізична терапія, ерготерапіяБакалаврДенна4 роки/4 роки
227Фізична терапія, ерготерапіяМагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці