Державне замовлення

Максимальний обсяг державного замовлення у 2020 році буде оприлюднено після погодження його із Міністерством освіти і науки України

Максимальні обсяги державного замовлення у 2019 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр

Назва спеціальності (освітньої програми)

Обсяг прийому Максимальний обсяг державного замовлення у 2019 році
Денна форма Заочна форма
015.10 Професійна освіта (комп`ютерні технології) 50 10 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50 5 0
031 Релігієзнавство 40 10 5
051 Економіка (Економічна кібернетика; Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці;  125 5 10
061 Журналістика 30 5 5
071 Облік і оподаткування 280 13 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування 100 10 5
073 Менеджмент 120 14 5
075 Маркетинг 50 9 9
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 240 9 9
081 Право 100 12 0
101 Екологія 70 20 9
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65 10 5
106 Географія 40 9 5
113 Прикладна математика 110 21 5
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50 10 0
122 Комп’ютерні науки 130 16 5
123 Комп’ютерна інженерія 55 14 9
126 Інформаційні системи та технології 50 9 5
133 Галузеве машинобудування 200 45 9
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 24 5
144 Теплоенергетика 60 13 5
145 Гідроенергетика 140 23 5
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 150 37 5
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 9 5
184 Гірництво 110 25 5
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50 15 0
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 113 11
193 Геодезія та землеустрій 240 43 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 41 5
201 Агрономія 50 21 5
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 8 5
208 Агроінженерія 50 10 5
227 Фізична терапія, ерготерапія 100 10 5
242 Туризм 60 9 5
263 Цивільна безпека (Охорона праці)
50 9 5
274 Автомобільний транспорт 160 23 5
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 18 9
281 Публічне управління та адміністрування 40 9 5
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 50 5 5