Зарахування

Наказ про зарахування на навчання №ПК00014 від "01" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00015 від "01" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00022 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00023 від "08" серпня 2019 року ("Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про переведення на вакантні місця державного замовлення (№ПК00033 від"09" серпня 2019 року)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00047 від"16" серпня 2019 року)