Зарахування вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Списки зарахованих вступників для здобуття ступеня "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" будуть оприлюднені:

  • за державним замовленням - не раніше 07 серпня 2019 року;
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня 2019 року.