Умови прийому на навчання за ступенем магістр

Положення про організацію прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування за ступенем «Магістр» (далі – Положення) розроблене відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №1456/32908, Правил прийому на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування у 2019 році (далі – Правила), затверджених 25 січня 2019 року, Положення про Приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування, затвердженого 25 січня 2019 року.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРИЙОМУ на навчання до НУВГП за ступенем «МАГІСТР»