Зарахування

Наказ про зарахування на навчання №ПК00034 від "10" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00035 від "10" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00036 від "10" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00038 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00039 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00040 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00041 від "13" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, Інститут післядипломної освіти)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00042 від "13" серпня 2019 року ("Магістр" (на основі ОКР "Спеціаліст" або ступеня "Магістр") денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00043 від "13" серпня 2019 року ("Магістр" (на основі ОКР "Спеціаліст" або ступеня "Магістр") заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00047 від"16" серпня 2019 року)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00049 від "16" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00053 від "23" серпня 2019 року ("Магістр"  денної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00054 від "23" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

Наказ про зарахування на навчання №ПК00055 від "23" серпня 2019 року ("Магістр"  заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)

Наказ про переведення на додатково виділені місця державного замовлення (№ПК00056 від"23" серпня 2019 року, спеціальність, Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)