Інститут економіки та менеджменту

Деканат
Ми у соц.мережі
Співпраця: Програми подвійного диплома в провідних університетах Польщі, Угорщини або Німеччини
Навчаються: денна форма 1057 студентів, заочна форма 705 студентів

У навчально-науковому інституті економіки та менеджменту навчальний процес відповідає високим освітнім стандартам, а його якість забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: 21 докторів наук, професорів, 82 кандидати наук, доценти, 5 академіків, членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 4 заслужених працівники галузі, 16 відмінників освіти України, здібні й творчі молоді педагоги.

Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті економіки та менеджменту

СпеціальністьСтупіньФорма навчанняТермін навчання
051Економіка, спеціалізація "Управління персоналом і економіка праці"БакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
051Економіка, спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці»МагістрДенна/заочна1,5 роки/1,5 роки
051Економіка, спеціалізація "Економічна кібернетика"БакалаврДенна4 роки
057Міжнародні економічні відносини, спеціалізація "Міжнародний бізнес"БакалаврДенна4 роки
057Міжнародні економічні відносини спецалізація "Міжнародний бізнес"МагістрДенна1,5 роки
071Облік і оподаткуванняБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
071Облік і оподаткуванняМагістрДенна/заочна1,5 роки/1,5 роки
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (управління інформаційними комунікаціями)БакалаврДенна4 роки
072Фінанси, банківська справа та страхуванняБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
072Фінанси, банківська справа та страхуванняМагістрДенна/заочна1,5 роки/1,5 роки
073МенеджментБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
073МенеджментМагістрДенна/заочна1,5 роки/1,5 роки
075МаркетингБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
075МаркетингМагістрДенна/заочна1,5 роки/1,5 роки
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
074Публічне управління та адміністрування (державна служба)МагістрДенна/заочна1.5/2.5 роки
074Публічне управління та адмініструванняБакалаврДенна4 роки
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьМагістрДенна/заочна1,5 роки/1,5 роки