Кафедра менеджменту

Завідувач  кафедри: 
Кожушко Леонід Федорович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 
м. Рівне, вул. О.Новака, 75, навчальний корпус №2, каб. 262
Телефони: 
0677555923 9-56 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Кафедра менеджменту є профільною з напряму підготовки «Менеджмент» і випускає фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр зі спеціальностей

«Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», а з 2015 року – зі спеціальності «Управління проектами».


Забезпечує викладання таких дисциплін циклу професійної підготовки:

 • Вступ до спеціальності, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Основи наукових досліджень, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Логістика, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Система технологій та управління процесами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Самоменеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Планування та організація бізнес-діяльності, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Екологічний менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Контролінг, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Комунікативний менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління бізнес-процесами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Аналіз господарської діяльності підприємства, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Планування діяльності підприємства, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління інноваціями, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління ринковою інфраструктурою, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління інфраструктурою організації, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Проектний аналіз, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Операційний менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Інжиніринг та реінжиніринг (в галузі) , 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Товарознавство (в галузі) , 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Податковий менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Дослідження галузі та ринків, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Менеджмент ресурсозбереження, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Корпоративна та соціальна відповідальність, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Стандартизація і сертифікація, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління витратами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Стратегічне управління, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Упралінські рішення, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Основи комерційного бізнесу, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Комунікативний менеджмент в глобальному суспільстві, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Менеджмент організацій, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Інноваційна політика, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління інноваційними проектами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління якістю, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Міжнародний менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Креативний менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Корпоративні системи управління, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Фінансовий менеджмент, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління природоохоронною діяльністю, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління екологічними проектами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Економіка природокористування і охорони довкілля, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Інновації в екологічному менеджменті, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління змінами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Організація моніторингу і контролю проектів, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління ризиками проекту, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління проектами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Бізнес-планування та експертиза проектів, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Методологія і стандарти управління проектами, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Планування проекту, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Управління командою проекту, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Корпоративне управління, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Методологія наукових досліджень, 07 управління та адміністрування, 073 менеджмент
 • Основи менеджменту і маркетингу (ПЦБ)
 • Основи менеджменту (АУТП)
 • Організація виробництва в рибництві з основами менеджменту і маркетингу
 • Управління бізнес-процесами
 • Менеджмент в енергетиці
 • Основи менеджменту та самоменеджменту, 281 публічне управління та адміністрування
 • Менеджмент (МАР)
 • Кадровий та інформаційний менеджмент, 029 інформаційна, бібліотечна
 • та архівна справа
 • Менеджмент в туризмі
 • Менеджмент (ДІД)
 • Управління проектами інформатизації
 • Аналіз господарської діяльності підприємства
 • Адміністративний менеджмент, 281 публічне управління та адміністрування
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний та стратегічний менеджмент
 • Менеджмент на транспорті

Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів інших спеціальностей, відповідно до напрямів своєї наукової роботи з дисциплін:

 • Основи менеджменту і маркетингу (ТГВ, АДІА, ВВ, ГТБ, МБГ, ПЦБ, ТБК);
 • Основи менеджменту (АУТП);
 • Організація виробництва в рибництві з основами менеджменту і маркетингу (ВБА);
 • Основи енергетичного менеджменту (АУТП);
 • Управління інноваційними проектами (АУТП);
 • Менеджмент в енергетиці (ТЕ);
 • Основи менеджменту та самоменеджменту (ПУА);
 • Менеджмент (ДІД, ЕК, ЕП, МАР, МЕ, ОА, ФІН);
 • Менеджмент на транспорті (АТ);
 • Креативний менеджмент (ДІД);
 • Основи менеджменту в гірничому виробництві (ГР);
 • Управління проектами інформатизації (ЕК);
 • Аналіз господарської діяльності підприємства (МАР);
 • Стратегічний менеджмент (УПЕП).

Основні напрями наукових досліджень:

 • Еколого-економічне обґрунтування зменшення витрат в органічному виробництві;
 •  Організація використання деградованих земель внаслідок несанкціонованого видобутку бурштину;
 • Споживання віртуальної води і торгівля нею в умовах дефіциту водних ресурсів;
 • Основні засади формування водогосподарського менеджменту;
 • Глобальний та національний аналіз водного сліду.
 • Управління проектами захисту еродованих агроландшафтів;
 • Розробка організаційно-економічних механізмів управління потенціалом підприємств в ринкових умовах;
 • Розробка та сертифікація систем управління;
 • Розробка інноваційних напрямів розвитку АПК у зоні Полісся і Лісостепу;
 • Стандартизація та сертифікація продукції, розробка торгових марок для сільськогосподарських виробників;
 • Наукове обґрунтування безпеки в аграрному виробництві;
 • Екологічний аудит та менеджмент територій та об’єктів довкілля;
 • Психологічні аспекти менеджменту і маркетингу;
 • Наукові засади сталого розвитку регіонів;
 • Соціально-корпоративна відповідальність в менеджменті та в бізнесі.


Враховуючи вимоги ринку праці до компетенцій та компетентностей випускників, наукова робота викладачів кафедри здійснюється у тісній співпраці із провідними вищими навчальними закладами, проектними організаціями, а також науково-дослідними інститутами у галузі метрології, стандартизації і сертифікації, управління якістю, соціальна відповідальність бізнесу; якості і стандартизації сільськогосподарської продукції (ДП «УкрНДНЦ», ДП «Система» Державної служби та технічного регулювання України, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Національний університет «Львівська політехніка») тощо.

Викладачі кафедри є розробниками державної бюджетної тематики «Методологія використання маркетингових досліджень природно-ресурсного потенціалу адміністративних територій» (державний реєстраційний № 0111U002187) та комплексних кафедральних тем: «Актуальні проблеми теорії і практики виробничого та екологічного менеджменту», «Організаційно-економічний механізм управління проектами і стимулювання раціонального природокористування» та міжкафедральної науково-педагогічної теми: «Розробка і впровадження інноваційних технологій навчання при підготовці фахівців для ринкової економіки».

Основні спецкурси

 • Менеджмент;
 • Управління бізнес-процесами;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Операційний менеджмент;
 • Менеджмент організацій.

Iсторiя кафедри менеджменту

Профільною кафедрою напряму «Менеджмент» в навчально-науковому інституті економіки, менеджменту та права є випускова кафедра менеджменту, яка була створена у 1998 році з метою підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент організацій».
Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр згідно з вимогами Болонського процесу за Європейськими стандартами. Викладачі кафедри забезпечують якісне викладання дисциплін управлінського блоку для всіх спеціальностей, ліцензованих в НУВГП.
Завдяки успішному функціонуванню на базі кафедри аспірантури та докторантури з 1998 року 11 чоловік захистили кандидатські дисертації та 1 докторську дисертацію.
Для отримання педагогічного та практичного досвіду в управлінні бізнесом, вимог щодо якості продукції, послуг та сучасного виробництва, ознайомлення з інноваціями у галузі управління якістю, систем екологічного управління та харчової безпеки, розробки навчально-методичних матеріалів, на підставі укладених договорів, викладачі кафедри менеджменту проходять стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в проектних організаціях та наукових установах.
Тісні наукові, педагогічні та методологічні зв’язки кафедра менеджменту підтримує з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом біоресурсів і природокористування, Київським національним торгово-економічним університетом, Херсонським національним технічним університетом, Київським національним економічним університетом, Сумським державним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Тернопільським державним економічним університетом, Хмельницьким національним університетом з проектними організаціями, виробничими підприємствами, установами, банками та ін.
Для зближення різних освітянських шкіл, уніфікації організації навчального процесу, формування єдиного освітнього простору в освіті впроваджено Європейські норми і стандарти.
Для підтримки іміджу та інноваційного розвитку кафедра проводить конструктивний діалог з бізнесом, намагається реалізувати всі інструменти освітнього простору – академічна мобільність викладачів, укріплення кадрового потенціалу та участь викладачів у науково - дослідницькому та проектному процесах, взаємодія з вітчизняними та закордонними навчально-науковими закладами, партнерство з бізнесом тощо.
Кафедра менеджменту є членом і активно співпрацює з Міжнародною асоціацією економічних факультетів технічних вищих навчальних закладів Східної Європи, в склад якої входять чотири ВНЗ Болгарії, чотири ВНЗ країн Прибалтики, два ВНЗ Білорусії, та близько десяти вітчизняних ВНЗ.
Члени кафедри є одними із засновників міжнародної асоціації «Устойчивое развитие» та є членами Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти, співпрацюють із науковими школами управління проектами, економіки природокористування, стандартизації і сертифікації, аграрного менеджменту, управління якістю та метрології вузів України, Швейцарії, Польщі, Канади, Литви, Болгарії тощо.
Кафедра менеджменту постійно докладає зусиль щодо розширення зв’язків з виробничими підприємствами та малим бізнесом, установами державної влади. У 2013-2014 н.р. розпочато навчання студентів рівня «бакалавр» та «магістр» за спільними програмами підготовки з напряму «Менеджмент» із Державним університетом Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща). Крім того, налагоджені зв’язки з учасниками Болонського процесу: Литовським аграрним університетом, Вільнюським технічним університетом ім. Гедимінаса, Варшавським аграрним університетом, Економічним факультетом Технічного університету (Софія, Болгарія), Варна (Болгарія), Пловдів (Болгарія), Щецінським університетом (Польща), Грузинським Технічним університетом та іншими.
З 2013 року поглиблено наукову роботу у Євроазіатській мережі із продовольчої безпеки, яка відбувається під егідою Глобального форуму з питань продовольчої безпеки і харчування, FAO ООН, Russia – G 20 та інших учасників. Викладачі кафедри проводять консультації з Технічними комітетами зі стандартизації в Міжнародній Організації зі стандартизації, співпрацюють в ДП «УкрНДНЦ» Державної служби та технічного регулювання України, ДП «Система».
Колектив кафедри є одним з подавачів проектів «Темпус» з тематики екологічної логістики, спільного з Литовським аграрним університетом міжнародного наукового проекту «Розробка комплексної програми технічного і еколого-економічного удосконалення меліоративних систем на прикладі досвіду країн ЄС».
Кафедра менеджменту щорічно проводить Регіональну міжвузівську олімпіаду з менеджменту у якій беруть участь студенти з різних областей України, Міжнародну міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» за результатами якої видається збірник «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». Викладачі кафедри приділяють велику увагу індивідуальній проектній та науковій роботі зі студентами для їх участі у конкурсах, грантах, олімпіадах: студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор»; є призерами Стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA»; з метою ознайомлення із найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку проходили стажування у навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо.
Наказом НУВГП від 18.08.2013року № 453 на базі кафедри менеджменту було створено Західний бізнес-центр, в структуру якого увійшли навчально–тренінгова лабораторія, науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа, бізнес-інкубатор та консалтингова група. За період 2013-2016 років Західний бізнес-центр реалізував ряд освітніх і наукових проектів, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту та у сфері бізнес-освіти.
З серпня 2014 року кафедра менеджменту долучилася до соціального проекту, що реалізується «Регіональним центром євроінтеграційних проектів», спрямованого на поширення ідей євроінтеграції серед молоді та формування у них компетенцій розроблення та управління євроінтеграційними проектами.

Кафедра спільно з ГО «РЦЄП» сьогодні працює над реалізацією проектів спрямованих на:

 • повноцінну участь України в єдиному освітньому просторі,що базується на Болонському процесі;
 • модернізації змісту освіти, впровадження новітніх досягнень науки;
 • посилення діалогу та співпраці між студентом, викладачем та адміністрацією;
 • посилення співробітництва між вищими навчальними закладами;
 • впровадження та реалізації концепції навчання протягом життя як одного з пріоритетів європейського освітнього простору.


Структура кафедри

 •  Спецаудиторія (ауд.273);
 • Кабінет дипломного проектування (ауд.261);
 • Комп’ютерний клас №276.

Кафедра менеджменту функціонує у складі навчально-наукового інституту
економіки та менеджменту НУВГП.


На базі кафедри функціонує аспірантура та докторантура.


На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників, з яких 16 викладачів мають наукові ступені та вчені звання, зокрема, 3 доктори наук, професори й 13 кандидатів технічних та економічних наук. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».


У 2013 році за ініціативи кафедри менеджменту було створено Західний бізнес-центр, що не лише пов’язує науку і бізнес, а й створює передумови до появи яскравих історій успіху.
Студенти можуть не лише сформувати стійкі професійні компетенції, а й розпочати роботу над заснуванням і розвитком власних бізнесів під керівництвом кваліфікованих наставників як з університету, так і зі сфери бізнес-середовища:


Студенти університету поряд з виконанням навчальних програм проходять стажування на робочих місцях в навчально-тренінговій лабораторії в режимі бізнес-симулятора.
Ініціатори інноваційних ідей розробляють бізнес-моделі інноваційних проектів та отримують підтримку в їх розвитку в бізнес-інкубаторі.


Наукову підтримку інноваційного бізнесу здійснює науково-дослідна лабораторія ЗБЦ.
Допомогу у дослідженні ринків, автоматизації бізнес-процесів, маркетингу та ін. здійснює консалтингова група.


Навчання ключовим компетенціям, необхідним для динамічного розвитку інноваційного бізнесу здійснює бізнес-школа.


Попри «юний вік» ЗБЦ результати його діяльності є достатньо серйозними. На сьогодні стажування на бізнес-симуляторах пройшло сотні студентів, десятки проектів пройшло експертизу бізнес-моделей в бізнес-інкубаторі, періодично відбуваються тренінги та семінари, сформовано розгалужену систему ринкових досліджень.
Місія кафедри полягає в здійснення підготовки професіоналів-менеджерів з лідерськими амбіціями, що створюють унікальні цінності у сфері розвитку бізнесу, управління організаціями і соціальним середовищем.