Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

Код

201

Освітні програми

  • Агрохімія і грунтознавство

Тривалість програми

1 рік 4 місяці - освітньо-професійна програма; 1 рік 9 місяців - освітньо-наукова програма

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються організацією вирощування сільськогосподарських культур, збуту та переробки продукції рослинництва, реалізовують агрохімсервіс.

Програмні результати навчання

- ідентифікувати та пояснити термінологію з ґрунтознавства та агрохімії;
- здійснювати оцінку фактичного стану ґрунтів та прогнозувати зміну цього стану на короткочасну та довготривалу перспективу, розробляти комплекс заходів з охорони родючості ґрунтів;
- інтерпретувати дані агрохімічного моніторингу для розробки комплексу заходів щодо відтворення та збереження ґрунтової родючості;
- запроваджувати технології раціонального землекористування;
- застосовувати сучасні комп’ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур;
- аналізувати сучасні тенденції розвитку стандартизації, сертифікації та методів контролю якості продукції рослинництва;
- оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, продуктів біотехнологій з метою розробки науково-обґрунтованих систем застосування добрив і захисту рослин;
- володіти методами агрономічних досліджень та статистичної обробки їх результатів.

Практика/Стажування

Переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: дослідник з агрохімії та ґрунтознавства, агрохімік-грунтознавець, агроном сільськогосподарського відділу, менеджер з продаж зерна і агрохімікатів, виконавчий директор агрофірми, агрохолдінгу, консультант аграрних дорадчих служб, викладач ВНЗ ІІ-ІІ І рівня акредитації, провідний фахівець з агрохімсервісу, консультант в галузі сільського господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019