Архітектура та містобудування

Код

191

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» неспоріднених спеціальностей.

Форма навчання

Денна

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист атестаційної магістерської роботи.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- систематизувати існуючі напрями теоретичних досліджень в архітектурі та містобудуванні;

- визначати тенденції розвитку і реконструкції населених місць;

- взаємодіяти з замовником у складанні завдання на проектування;

- визначити базову вартість будівництва об’єкту і виготовлення проектної документації;

- організовувати обмірні роботи об’єктів, їх реконструкції перебудови, переобладнання, ремонту;

- визначати необхідність проведення геодезичних та геологічних вишукувань на території об’єкту будівництва;

- формувати містобудівне обґрунтування об’єкту проектування;

- формулювати концепції вираження проектної задачі; створювати обгрунтовані концепції об’єкту проектування, враховуючи їх оточення і соціальне значення;

- враховувати у плануванні будівель інженерні рішення суміжних розробників проекту, взаємодіяти з ними;

- обирати сучасні та доцільні для архітектурного рішення конструктивні системи;

- розробляти архітектурно-конструктивні рішення опорядження фасадів та інтер’єрів за традиційними та новими технологіями;

- розробляти проекти генерального плану ділянок на стадії РП;

- визначити відповідність виконання будівельних робіт та їх якості проектній документації, нормам проектування;

- організовувати та управляти процесом проектування;

- обирати ефективні методи наукових досліджень в галузі архітектурі;

- знаходити механізми впровадження результатів досліджень у проектному проектуванні.

Практика/Стажування

науково-проектна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються проектуванням, створенням, збереженням і реконструкцією архітектурних та містобудівних об'єктів і систем, проведенням наукових досліджень в галузі архітектури та містобудування.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: архітектор; керівник проектної організації; помічник керівника підприємства (установи, організації); лаборант (архітектурно-містобудівної галузі); лаборант наукового підрозділу; стажист-дослідник; аспірант; викладач вищих навчальних закладів; керівні посади з питань архітектури та містобудування в органах державного самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)