Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код

141

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

володіння навичками роботи з комп'ютером та сучасними програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки;

знання принципів побудови та функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем, а також елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів;

вміння оцінювати параметри роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності;

вирішення професійних задач з проектування та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем;

вміння аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексів і систем;

навички збирання та аналізу інформації про ненормальні режими та аварійні ситуації в електроенергетиці для унеможливлення їх повторення в майбутньому;

володіння методами синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;

вміння оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках, а також надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

розуміння значення традиційної та відновлювальної енергетики для успішного економічного розвитку країни;

знання нових шляхів вирішення проблеми економічного перетворення, розподілення, передачі та використання електричної енергії.

Практика/Стажування

три практики відповідно до навчального плану: навчальна, виробнича та переддипломна практики з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в магістратурі або праця за фахом

Професійні профілі випускників

Код професії

Найменування професійної роботи

2143

професіонали у галузі електротехніки

2143.2

інженери-електрики

2143.2

диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми

2143.2

інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

2143.2

інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

2143.2

інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби

2143.2

інженер з релейного захисту і електроавтоматики

2143.2

інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної електростанції

2143.2

інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування

2143.2

інженер служби ліній енергопідприємства

2143.2

інженер служби підстанцій

2143.2

інженер служби розподільних мереж

2143.2

інженер-енергетик

2149

професіонали в інших галузях інженерної справи

2149.2

інженер-дослідник

2149.2

Інженер із впровадження нової техніки й технологій

2149.2

Інженер з керування й обслуговування систем

2149.2

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

Інженер з ремонту

2149.2

Інженер з метрології

2149.2

інженер з організації експлуатації та ремонту

2149.2

інженер з підготовки виробництва

2149.2

інженер з ремонту

2320

викладач професійно-технічного навчального закладу

3113

Технічні фахівці-електрики

3113

Диспетчер електричної підстанції

3113

Електрик дільниці

3113

Електрик цеху

3113

Електродиспетчер

3113

Енергетик

3113

Енергетик виробництва

3113

Енергетик дільниці

3113

Енергетик цеху

3113

Енергетик гідровузла

3113

Енергодиспетчер

3113

Технік-електрик

3113

Технік-енергетик

3113

Технік-конструктор (електротехніка)

3113

Технік-технолог (електротехніка)

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 13 квітня 2018