Інформаційні технології

Код

122

Спеціалізація

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація

Загальний профіль програми

Загальний профіль програми: протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання:    Здатність використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних комп’ютерних технологій * навички програмування та застосування програмних засобів * безпечної роботи в комп'ютерних мережах * уміння створювати бази даних * використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні про­грами на мовах високого рівня та з використанням технологій об’єктно-орієнтованого програмування * здатність проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунто­вувати вибір структури * алгоритмів та способів циркулювання інформації в інформаційних комп’ютерних технологіях * здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних комп’ютерних технологій на основі аналізу їх властивостей * призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов * мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних комп’ютерних технологій * здатність будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач * визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення * здатність брати участь у проектуванні інформаційних комп’ютерних технологій * мати базові знання зі змі­сту і правил оформлення проектних матеріалів * знати склад та послідовність ви­конання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів * здатність використовувати знання з основних фундаментальних * природничих та загально-інженерних дисциплін * а також системного аналізу * моделювання систем * теорії алгоритмів та дискретної математики при розв’язанні типових задач * проектуванні та використанні інформаційних комп’ютерних технологій * здатність до ефективної письмової й усної комунікації однією з поширених європейських мов.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності: продовження навчання в країнах     Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Практика/стажування: три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерна,  виробнича, переддипломна).

Керівник освітньої програми контактна особа: Мартинюк Петро Миколайович,д.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної математики.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Професійні профілі випускників:

Pозробляти інформаційні портали, архітектуру комп’ютеризованої системи, концептуальні моделі інтелектуальних систем; WEB-інтерфейси, логічну модель систем керування базами даних, Internet вимоги до комп’ютеризованих систем, обслуговувати прикладне програмне забезпечення, офісні, мультимедійні та графічні системи, системи керування вмістом (content management), порталом, підприємством тощо;

Проектувати інформаційні WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів;

Складати кошториси на проведення ремонтних робіт, заявки на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації устаткування;

Працювати: інженером із застосування комп'ютерів, інженером з програмного забезпечення комп'ютерів, інженером з комп'ютерних систем, прикладним програмістом, системним програмістом, системним аналітиком, менеджером з реалізації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, адміністратором комп'ютерних мереж, науковим співробітником в IТ-компаніях, WEB-студіях, Internet-компаніях, органах державної влади, інформаційних центрах, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах, інформаційних, рекламних фірмах та агентствах.

Теги

АКОТ
  • 0.0/5 rating (0 votes)