Назва галузі

Право

Право

Код

081

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст».

Форма навчання

денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи та складання комплексного державного екзамену відповідно до обраної спеціалізації (кримінально-правова, цивільно-правова).

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси (у 1 семестрі – загальні дисципліни професійного спрямування, у 2 та 3 семестрах відповідно до обраного профілю (цивільно-правового, кримінально-правового))

Програмні результати навчання

Критично оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища; визначати сутність явищ і процесів реального світу, використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності; вшановувати традиції і звичаї свого народу та культурного надбання людства; добирати  та використовувати психолого-педагогічні технології  у професійній та інших сферах життєдіяльності; залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації; дотримуватися етики ділового спілкування; створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі; використовувати джерела інформації для власного розвитку; визначати та усвідомлювати межі своїх знань та проблеми практичної діяльності; використовувати різні форми підвищення власної кваліфікації, представляти інтереси фізичних і юридичних осіб в ОДВ, ОМС, установах, організаціях та перед іншими особами.

Практика/Стажування

Педагогічна, виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються діяльністю у сфері права, зокрема адвокатською та нотаріальною; консультаціями з питань комерційної діяльності й керування; проведенням розслідувань, управлінням у сферах фінансової та податкової діяльності; діяльністю у сфері юстиції та правосуддя; діяльністю у сфері охорони громадського порядку та безпеки; діяльністю у сфері обов'язкового соціального страхування тощо..

  • 5.0/5 rating 1 vote