Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)

Код

281

Освітні програми

  • Місцеве самоврядування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці - заочна (заочно-дистанційна) форма навчання

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

– здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування політичних інститутів та процесів прийняття управлінських рішень;

– здатність розуміти і працювати в межах інституціонального, структурного та політичного контекстів у процесі вироблення публічної політики;

– здатність комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та різними суспільними групами;

– здатність застосовувати на практиці механізми реалізації права на місцеве самоврядування;  

- здійснювати контроль виконання законодавчих і підзаконних правових актів;  

- уміння розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку;

- уміння аналізувати розвиток економічних процесів, ідентифікувати проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки на основі аналізу даних;

- володіти положеннями чинного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в Україні;

- володіти конституційно-правовими, матеріальними, фінансовими, соціальними, територіальними основами місцевого самоврядування, знати функції та повноваження місцевого самоврядування, вміти реалізувати права громадян на участь у місцевому самоврядуванні, знати та вміти реалізувати форми співпраці депутатів місцевої ради із громадськими організаціями та засобами масової інформації, мати знання та здійснювати конкретні кроки з об’єднання територіальних громад.

Практика/Стажування

Стажування

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві, опікуватись розвитком територій та громад. Фахівці повинні ефективно працювати в об’єднаних громадах, вміти вирішувати соціальні, економічні та побутові проблеми громадян, що виникають на території громади. Підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою в тому числі на рівні місцевого самоврядування. Застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління і адміністрування, організації діяльності органів місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 04 грудня 2019