Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Код

192

Спеціалізація

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності, отриманої на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-гороку навчання вивчаються основи, а 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Вміння вибирати для армування конструкцій арматурні сталі за класами і марками;
вибирати метали та сплави для будівельних конструкцій за їх фізико-механічними характеристиками;
вибирати полімерні матеріали для будівництва;
розробляти транспортно-технологічні схеми (моделі) процесів виробництва;
вибирати теплові процеси та апарати для виготовлення заданої продукції;
вибирати процеси та апарати для подрібнення вихідних матеріалів;
вибирати процеси та апарати для перемішування і формування формувальних мас;
вибирати найбільш ефективні мінеральні в’яжучі речовини для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
вибирати найбільш ефективні органічні в’яжучі речовини для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
оцінювати можливість використання відходів промисловості у складі композиційних в’яжучих для виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
вибирати найбільш ефективні мінеральні в'яжучі речовини для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
розраховувати рецептуру будівельних розчинів різного призначення;
визначати способи і режими зварювання арматурних виробів;
вибирати прискорювачі хімічних реакцій, що виникають у процесі виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
випробовувати мінеральні в’яжучі речовини для визначення їх фізико-хімічних характеристик;
випробовувати органічні в’яжучі речовини для визначення їх фізико-хімічних характеристик;
випробовувати дрібні та крупні заповнювачі для визначення їх фізико-механічних і фізико-хімічних характеристик;
визначати фізико-механічні характеристики сумішей; визначати фізико-механічні характеристики бетонів;
контролювати якість їх виготовлення.

Практика/Стажування

навчальні практики з: інженерної геодезії, інженерної геології механіки ґрунтів, будівельного матеріалознавства; виробничі практики: перша виробнича, друга виробнича.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією, контролем та експлуатацією технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:
технік-будівельник;
майстер будівельних та монтажних робіт;
технік-лаборант (будівництво);
технік-проектувальник;
технік-технолог (будівельна галузь);
технік-конструктор;
лаборант (будівельної галузі);
стажист-дослідник;
технік з підготовки виробництва;
технік з підготовки технічної документації;
технік з охорони праці;
інженер з технічного нагляду;
інспектор з контролю якості продукції;
інструктор виробничого навчання робітників масових професій;
лаборант (освіта);
майстер виробництва, майстер виробничого навчання;
помічник керівника підприємства (установи, організації);
помічник керівника виробничого підрозділу;
помічник керівника іншого основного підрозділу;
помічник керівника малого підприємства;
фахівець з протипожежної безпеки;
лаборант наукового підрозділу;
консультант з продажу будівельної продукції.

  • 0.0/5 rating (0 votes)