Назва галузі

Цивільна безпека

Цивільна безпека (охорона праці)

Код

263

Спеціалізація

Охорона праці

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі освітнього ступеня «бакалавр» та «спеціаліст» неспоріднених спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна.

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист випускної (магістерської) роботи.

Загальний профіль програми

впродовж 1,5 року навчання вивчаються дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

- використовувати принципи наукових досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати виникнення подій з небажаними наслідками; - формулювати завдання управління безпекою праці для їхнього рішення за допомогою інформаційних технологій; - володіти культурою безпеки й ризик-орієнтованим мисленням; - аналізувати й оцінювати небезпечні і шкідливі виробничі чинники; - оцінювати та обґрунтовувати можливі наслідки аварій на промислових об’єктах; - визначати економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму, захворюваності, аварійності, забруднення навколишнього середовища; - розуміти наукові й організаційні основи безпеки виробничих процесів і стійкості виробництв в надзвичайних ситуаціях; - застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки та охорони праці; - застосовувати методи аналізу й оцінки надійності й техногенного ризику; - оцінювати небезпеки робочого місця, проектувати й застосовувати засоби і методи забезпечення оптимальних умов праці; - взаємодіяти з підприємствами, організаціями, науковими установами тощо з питань забезпечення безпеки праці й безпеки у надзвичайних ситуаціях, проведення відповідних досліджень; - керувати експлуатацією засобами забезпечення безпеки й умов праці.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

фахівці даної спеціальності займаються процесами забезпечення безпечних умов праці. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: начальник відділу охорони праці; інженер з охорони праці (без категорії); спеціаліст відділу охорони праці; інспектор відділу охорони праці органів виконавчої влади; інспектор з контролю технічного утримання будинків; менеджер з охорони праці; радник із питань охорони праці; страховий експерт з охорони праці; науковий працівник в науково-дослідних закладах; викладач технічних коледжів, технікумів; експерт з умов праці; інженер з техногенно-екологічної безпеки; науковий співробітник (галузь інженерної справи).

  • 0.0/5 rating (0 votes)