Назва галузі

Цивільна безпека

Цивільна безпека (Охорона праці)

Код

263

Освітні програми

 • Охорона праці

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист випускної (магістерської) роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

 • використовувати принципи наукових досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати виникнення подій з небажаними наслідками;
 • формулювати завдання управління безпекою праці для їхнього рішення за допомогою інформаційних технологій;
 • володіти культурою безпеки й ризик-орієнтованим мисленням;
 • аналізувати й оцінювати небезпечні і шкідливі виробничі чинники;
 • оцінювати та обґрунтовувати можливі наслідки аварій на промислових об’єктах;
 • визначати економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження виробничого травматизму, захворюваності, аварійності, забруднення навколишнього середовища;
 • розуміти наукові й організаційні основи безпеки виробничих процесів і стійкості виробництв в надзвичайних ситуаціях;
 • застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти з промислової безпеки та охорони праці;
 • застосовувати методи аналізу й оцінки надійності й техногенного ризику;
 • оцінювати небезпеки робочого місця, проектувати й застосовувати засоби і методи забезпечення оптимальних умов праці;
 • взаємодіяти з підприємствами, організаціями, науковими установами тощо з питань забезпечення безпеки праці й безпеки у надзвичайних ситуаціях, проведення відповідних досліджень;
 • керувати експлуатацією засобами забезпечення безпеки й умов праці.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даної спеціальності займаються процесами забезпечення безпечних умов праці.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: начальник відділу охорони праці; інженер з охорони праці (без категорії); спеціаліст відділу охорони праці; інспектор відділу охорони праці органів виконавчої влади; інспектор з контролю технічного утримання будинків; менеджер з охорони праці; радник із питань охорони праці; страховий експерт з охорони праці; науковий працівник в науково-дослідних закладах; викладач технічних коледжів, технікумів; експерт з умов праці; інженер з техногенно-екологічної безпеки; науковий співробітник (галузь інженерної справи).

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 24 квітня 2019