Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання і водовідведення)

Код

192

Спеціалізація

Водопостачання і водовідведення

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (7200 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання), неспорідненої спеціальності, отриманої на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складена державна атестація.

Загальний профіль програми

протягом 1-го та 2-го років навчання вивчаються дисципліни загальної підготовки, а 3-го та 4-го років - дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

використовувати об’ємно-планувальні рішення для проектування будівельних об`єктів; підбирати і використовувати чинні стандарти та іншу метрологічну документацію для об'єкта будівництва; враховуючи вимоги стандартів і використовуючи методи інженерної графіки, виконувати архітектурно-будівельні креслення; визначати навантаження на конструкції та обчислювати зусилля в них, виконувати розрахунки та проектувати металеві і залізобетонні конструкції; проектувати основи і фундаменти під будівлі; враховуючи виробничу базу будівельної організації, здійснювати календарне планування виконання робіт на будівельних об’єктах;
встановлювати придатність підземних та поверхневих джерел для водопостачання, водойм для скиду очищених стічних вод, територій населеного пункту для розміщення мереж та споруд водопостачання і водовідведення;
виконувати розміщення в плані і розрізі вулиць мереж водопостачання і водовідведення та споруд на них; розробляти схеми та планувальні рішення прокладання мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання, господарсько-побутової та дощової каналізації;
виконувати розрахунки водоспоживання та водовідведення, визначати проектні параметри дощового стоку; розробляти розрахунки та проектні рішення трубопровідних мереж водопостачання, господарсько-виробничої та дощової каналізації, підбирати відповідні елементи споруд на мережах, насосних станцій, виконувати вибір основного обладнання, встановлювати їх технічні та економічні показники;
проектувати поздовжні та висотні поперечні профілі; проектувати вертикальне планування території, розраховувати об`єми земляних робіт;
розробляти проектні рішення водозаборів з поверхневих та підземних джерел; проектувати та конструювати споруди та обладнання водопідготовки різними методами; проектувати технологічну частину водовідвідних очисних споруд та приймати конструктивні рішення; проектувати системи поповнення запасів підземних вод; визначати можливість скидання очищених стічних і проектувати випуски в проточні і непроточні водойми;
застосовувати системи комп’ютерної графіки та спеціалізовані додатки для автоматизованого розрахунку та проектування систем водопостачання та водовідведення, розробляти твердотілі моделі споруд водопостачання та водовідведення.

Практика/Стажування

навчальні і виробничі практики з: інженерної геодезії, бурової справи, будівельного матеріалознавства.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в республіці Польща або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці цього профілю займаються вирішенням завдань проектування, будівництва мереж і споруд водопостачання і водовідведення.

Випускники можуть працювати в таких галузях:

будівництво, в т.ч. будівництво водопровідних, теплових і каналізаційних мереж, включаючи вуличну розподільчу мережу; виконання санітарно-технічних робіт; водопровідних каналізаційних та протипожежних робіт; очищення та розподілення води; оброблення стічних вод; буріння свердловин для водопостачання; розроблення проектів у галузі санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

майстер будівельних та монтажних робіт; інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства; аналітик систем водопостачання та водовідведення; інженер з розрахунків та режимів, інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-конструктор; інженер з технічного нагляду; інспектор з охорони праці; інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; майстер виробничого навчання.

  • 0.0/5 rating (0 votes)