Перелік спеціальностей бакалавра

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КодНайменування спеціальності
031  Релігієзнавство
 051  Економіка (Економічна кібернетика)
051  Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)
053  Психологія
 061  Журналістика (Журналістика та соціальні комунікації)
 292   Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
 071   Облік і оподаткування
 072   Фінанси, банківська справа та страхування
 073   Менеджмент
073  Менеджмент за освітньою програмою Державного університету Люблінська політехніка
 075   Маркетинг
 076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)
 029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)
 281  Публічне управління та адміністрування
 076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності
 081  Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КодНайменування спеціальності
 227  Фізична терапія, ерготерапія