Рейтингові списки


Денна форма навчання

029 Інформаційна. бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
103 Науки про Землю
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
126 Інформаційні системи і технології
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
201 Агрономія
207 Водні біоресурси та аквакультура
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління і адміністрування

Заочна форма навчання

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автомобільний транспорт
Агрономія
Будівництво та цивільна інженерія
Водні біоресурси та аквакультура
Галузеве машинобудування
Геодезія та землеустрій
Гірництво
Екологія
Економіка (УПЕП)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні науки
Маркетинг
Менеджмент
Облік і оподаткування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Фінанси, банківська справа та страхування