Аграрні науки та продовольство

Аграрні науки та продовольство

Підготовка магістрів в галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)