Архітектура та будівництво

Архітектура та будівництво

Підготовка фахівців в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)