Архітектура та будівництво

Архітектура та будівництво

Підготовка фахівців в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво"  на третьому рівні вищої освіти здійснюється за такими спеціальностями