Охорона здоров'я

Охорона здоров'я

Підготовка фахівців в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)