Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та приладобудування

Підготовка фахівців в галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)