Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та приладобудування

Підготовка магістрів в галузі знань 07 "Управління та адміністрування" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)