Журналістика

Журналістика

Підготовка фахівців в галузі знань 06 "Журналістика" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)