Електрична інженерія

Електрична інженерія

Підготовка фахівців в галузі знань 14 "Електрична інженерія" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)